Ara

Antik Dinin Amacı

Antik dinin amacına dair bir örnek Mısırlıların metinlerinde karşımıza çıkıyor. Bu metinlerde yaşamın amacının yedi çakrayı da yılanın gücüyle mükemmelliğe dönüştürerek ruhu kusursuzlaştırmak olduğu yazar. Yazıdan bir örnek: ''Ateşin hanımı Wadjit başınıza mesh etmek için yılan tanrıça formunda size gelir. O aynı zamanda çifte tanrıça Qadjit ve Nekhebittir. Babaları Ra için yaptıklarına benzer başınızın batı ve güneydoğu tarafından sözlerle olmayan (sessizlik içinde) bir parıltı yükseltir. Sizinle konuşur ve saygı değer kutsanmış ruhları aydınlatır. Alındaki tahtlarına kadar ilerlerken ruhlara mükemmellik verirler. RA' nın alnında olduğu gibi sizin alnınıza da sağlam bir şekilde yerleşirler. Aydınlanmayı alıp sonsuza kadar orda kalırlar.'' Sormamız gereken sorular, eğer bu orijinal dini terk edilmek yerine devam ettirilseydi insanlar daha ne kadar ilerlemiş olacaktı ve bu din neden yok oldu? Cevabı şöyledir: Mısır, roma imparatorluğunun Yahudi Favian rejimi altındaki Hristiyanlık programı tarafından yok edildi. Bütün tapınaklar ve kütüphaneler yakıldı. Nüfus katledildi ve hayatta kalanlar Yahudilerin Hristiyanlık programına eklenerek asimile edildi. Tanrılar tarafından bırakılan eski metinlerde gördüğümüz kadarıyla onlar bize bu dini kendimizi mükemmelleştirip sonsuz hayata ulaşmamız için yardım ettiler. Bize ruhumuz üzerinde çalışılmaması sonucunda ruhun reenkarne olamayacak kadar zayıflayacağı ve er yada geç yok olacağı hakkında uyardılar. Yahudiler bu kültürü yok edip yerine insanlığı materyalizme ve ruhani umursamamazlığa sürükleyen Hristiyanlığı getirdiler. Şimdi Yahudiler insanların ruha sahip olmayan hayvanlar olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Planlarının son hamlesini Marksizimde çok net görebiliyoruz.


Kaynak: The serpent power Sebai Muata Ashby


39 görüntüleme1 yorum