Ara

Devil (Şeytan) Tanrı Anlamına Gelir

Eski İngilizce Divell kelimesi [Devil (Türkçe Şeytan anlamına gelir)], antik Roma kelimesi Divus ve Tanrı anlamına gelen Divi'den gelmektedir. Bu Sanskritçe Devi'den gelir, I aynı zamanda fonetik bir "e" sesidir, Divi de Devi'dir. Sanskritçe'de Devi unvanı "yaşamın yılanı / ışığın yılanı" anlamına gelir Divus aynı zamanda Latince'de tanrı anlamına gelen Deus'tur. Devi'nin sembolü doğudaki yılan enerjisidir, kişiyi Işık Bedene dönüştüren yaşam gücü enerjisidir. Yılan her zaman baş Pagan tanrısının sembolüydü. Demon kelimesi aynı zamanda bazen Daemon olarak yazılan Yunanca Daemon kelimesinden de gelmektedir. Pagan tanrılarının adı ve Kundalini enerjisiyle ilgilidir. Tıpkı Şeytan'ın, simyada Ouroboros haline gelen Mısır'ın yılan tanrısının adı olması gibi. Bu, Firavunların tacındaki yılandır ve sonsuz yaşamın sembolü olan tanrı Ra'nın başının üzerindeki yılan halesi olarak gösterilir.

Kaynak: https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=19676


52 görüntüleme0 yorum