Ara

Melek Taus/Enki İsimlerinin Anlamları

Herkese esenlikler. Bugün sizlere Şeytan'ın bilindik iki isimlerinden olan Enki ve Melek Taus isimlerinin anlamları hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak Melek Taus ile başlayalım.

Yezidiler, Tavus Kuşu Kral anlamına gelen tanrıları "Melek Taus"un tavus kuşu sembolünün, tamamen açılmış üçüncü gözün sembolü olduğunu belirtiyorlar. Yezidiler arasında Taus isminin Arapça bir yazımı vardır, ancak daha doğuda tavus kuşu anlamına gelen Taus'u kullanırlardı ve bunun yanında ne tesadüftür ki Yezidiler çoğu zaman Melek Taus'a "Shaitan" ismiyle hitap ederlerdi.


Doğuda 'Taum' mantrası üçüncü gözü açmak için kullanılırdı ve tavus kuşu da doğuda üçüncü gözün sembolü olarak gösterilirdi. Birçok tanrı ve yükselmiş varlıklar bunu göstermek için tavus kuşu tüyü tacı takardı. Taus, üçüncü gözü açmak için bir mantradır, bu nedenle tavus kuşu anlamına gelir. Sembolün adı, buradaki anlamının mantrasıdır.


Kadimler ve Yezidiler için tavus kuşu ölümsüzlüğün simgesidir. Hinduizm'de tanrılar ışık bedeniyle etraflarını saran tavus kuşu tüyleri olarak gösterilir ve doğuda yükselmiş varlıklar üçüncü gözün sembolü olan Chintamani ile yükselmiş ya da ölümsüz hallerini gösteren aydınlanmış bedenlerini oluştururlar.
Doğuda ve antik dünyada bu aydınlanmış bedeni, dönüştürülmüş ruhun sembolüdür. Bu aynı zamanda Yunanlıların kutsal alayı sırasında Athena heykelinin etrafına yerleştirilmiş olan ışık giysisidir. Athena Pallas, tamamen açılmış üçüncü göz ile ilgilidir. Onun sembolizmi üçüncü gözdür, Şiva'nın Visnu'nun alnından çıkması ve Şiva'nın üçüncü gözün tanrısı olması gibi, Zeus'un alnından fırlamıştır. Athena'nın altın miğferi açık üçüncü gözün ve tacın halesidir, Athena bilgelik tanrıçasıdır, zihinde açılan psişik merkezlerin ruhani bilgisine sahiptir. Pallas, antik dünyada "yaşamın nefesi" anlamına gelen Phallos'a yakındır.


Antik semboller, üçüncü gözün aktivasyonunun ruhun dönüşümünün ana anahtarı olduğunu gösterir, doğu metinleri ölümsüzlüğü elde etmenin anahtarı olduğunu belirtir. Bunun bir kısmı, üçüncü gözün Ay Ambrosisi olan Amrita'nın enerjileridir. Bunun bir kısmı, üçüncü gözün ay ambrosisi olan amrita'nın enerjileridir, tüm çakraların bağlantı noktası olan Güneş çakrasına akar, onu aktif ederek aydınlanmış bedenini açar.


Şeytan'ın sembolleri ve unvanları, ruhun yüce bilgisi ve ruhun aydınlanmış bedene tam dönüşümü ile ilgilidir.

Şimdi Enki ismine geçebiliriz. Eski Sümer'de adı An "Tanrı" ve Ki "Kral" anlamına gelen Anki olan Tanrı Enki, Anki adının ezoterik bir anlamı da vardır, An "gök" ve "Ki" dünya anlamına gelir. Anki, gökyüzünün ve yeryüzünün birliğidir. Bu taç çakrası, gökyüzü ve yeryüzü kök çakrası Ki, yükselen yılanla birleşti. Sümer ile aynı kültüre sahip Mısır'da sonsuz yaşamın simgesi olan Ankh adı Anki'den gelmektedir.

Ankh, Venüs'ün sembolüdür. Venüs'ün ezoterik anlamı, antik dünyada gökyüzünün ve yeryüzünün birliğinin sembolü olan sabah ve akşam yıldızıdır.Doğuda Tau T haçı Sushumna olarak gösterilir ve çapraz çubuk Kök Çakrasının uzantılarıdır. T çubuğunun tepesindeki oval, Ra'nın gözü olarak da gösterilen beynin merkezinin ve yükselen yılandan gelen tamamen açık taç çakranın sembolüdür.


Yükselen yılan, batı dünyasında da Tau haçı ile gösterilir:

Mısır enstrümanı Sistrum, Ankh'a dayanıyordu: Form olarak, üstte bir halka bulunan Ankh'a çok benzer, aynı zamanda yumurtayı temsil eder ve üç yılan, çıngıraklı küçük kare metal parçalarla halkaya çarpar. Bu üç yılanın pingala, ida ve sushumna sinir kanallarını temsil etmesi ve kepeğin merkezinde birleştiği ve kaynaştığı söylenen, bireyde de kozmik yumurtayı temsil ettiği düşünülen olasılıktır. Bu yılan enerjilerinin omurgadan başın merkezine yükselişi sırasında, birey bu sözde aydınlanma sürecini düşünürken, Sistrum'un çıkardığı seslere benzer, yani tef çanları gibi çıngırak sesleri ve zil gibi sesler duyacaktır. -ağaç okşandığında, Flüt benzeri enstrümanlar da duyulur. Bu seslerin altında yatan, çok düşük ve güçlü bir gümbürtü sesidir, bu ses ilk başta silikleşir ve süreç ilerledikçe daha da yükselir ve başın ortasındaki parlak, beyaz ışık patlamasıyla sonuçlanır.

Eski Mısır'daki Ankh'ın tepesindeki ovalin Firavun'un tacını temsil etmek için yapıldığını unutmayın. Tacın, Doğuda ve Batıda, Şeytanın yükselen yılanının getirdiği genişletilmiş bilinçle tamamen aktive olan Epifiz bezinin sembolü olan büyük bir çam kozalağı olduğuna dikkat edin. Taçın çam kozalağı görüntüsü içindeki yılanlı daire görüntüsüne bakın:Bu haçın eski Latincedeki bir başka adı da Ansata'dır. An, Tanrı anlamına gelir ve Sata, lider veya baş Tanrı anlamına gelir. Ansata "Baş Tanrı" anlamına gelir Ankh aynı zamanda Sanskritçe'nin orijinal dilinde SaTaNaMa olan beş elementin sembolüdür. Sata veya Şeytan unvanı, Hinduizm'deki en yüksek Tanrı'nın adıdır. Anki ve Ansata'dan gelen Ankh adı, baş Tanrı Şeytan'ın adını taşır.


Kaynaklar :

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=18193

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=19219

16 görüntüleme0 yorum